Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία μας, θέλοντας πρωτίστως να διασφαλίσει τη ποιότητα των προϊόντων, εφαρμόζει ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 22000.

Συγκεκριμένα:

Έλεγχος κατά την παραλαβή προϊόντων

Έλεγχος κατά την αποθήκευση

Έλεγχος κατά τη παραγωγική διαδικασία

Έλεγχος κατά τη συσκευασία

Έλεγχος κατά τη διανομή

Βασικός μας στόχος η ποιότητα…. Βασική μας προτεραιότητα η βελτίωση….